Stressinhallinta

Hyvä stressinhallinta on taito, jolla on keskeinen merkitys pääsykokeisiin valmistautumisessa ja
usein juuri se on ratkaiseva tekijä myös sisäänpääsyn kannalta. Kevään aikana testataan hakijoiden paineensietokykyä ja sinnikkyyttä, joten jokainen tosissaan sisään pyrkivä hakija kokee kevään aikana varmasti jonkinlaisia stressin tunteita. Normaali stressi voi tehostaa suoritusta,
mutta liiallinen stressi voi pilata koko luku-urakan ja tuhota unelman sisäänpääsystä. Liiallisesta
stressistä on kyse silloin, kun tuntuu etteivät asiat ole enää hallittavissa. Tällöin stressi voi aiheuttaa muistiongelmia, levottomuutta, keskittymisvaikeuksia ja uniongelmia, jotka hankaloittavat lukuprosessia. Pahimmillaan stressi voi johtaa jopa uupumukseen ja luovuttamiseen kesken hakukevään.

Stressi lisää epäonnistumisen pelkoa ja vähentää uskoa omiin mahdollisuuksiin. Moni hakija huomaa korkeat stressitasonsa vasta lähellä pääsykoetta. Stressinhallintaan on tärkeä kuitenkin
kiinnittää huomiota jo lukukevään aikana, sillä stressaantunut olotila vaikuttaa heikentävästi myös itse pääsykoesuoritukseen. Jokainen voi pyrkiä vähentämään omaa stressiä karsimalla arjesta ylimääräiset stressitekijät pois jo ennen pääsykoekirjojen julkistamista.

Similar Posts