Oikeustieteen opiskelija: Kolme positiivista asiaa valmistautumisestani

Useampi hakukerta opetti minulle kantapään kautta paljon asioita. Tärkein oivallukseni oli nimenomaan stressinhallintataidot ja niiden opettelu. Vaikka opiskelu ohjasi päivän kulkua, pidin
kiinni myös muista minulle tärkeistä asioista. Asetin realistiset tavoitteet ja sitä kautta koin paljon
onnistumisen kokemuksia kevään aikana. Armollisuus itseäni kohtaan lisäsi luottoa omiin taitoihini ja tämä näkyi myös pääsykoetilanteessa. Kannattaa siis muistaa, että pääsykoekirjojen
pänttääminen ei aina riitä onnistuneeseen suoritukseen, vaan myös omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin kannattaa panostaa!

Veera Louhekallio 2021

Similar Posts