Stressinhallintakeinot

Stressinhallinta lähtee liikkeelle kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. On tärkeää pitää kiinni riittävästä unesta, ravinnosta, liikunnasta sekä sosiaalisista suhteista, jotka tukevat jaksamista ja auttavat palautumisessa. Nämä ovat monelle itsestään selviä asioita, mutta silti ne tuppaavat unohtumaan monilta hakijoilta.

Kuukauden lukuaikaan suhteutettuna opiskeltavaa on paljon. Ehdinkö oppia riittävästi? Riittääkö aika? Nämä ovat kysymyksiä, joita moni hakija käy kevään aikana mielessään läpi. Ajanhallintaan ja asioiden priorisointiin kannattaa kiinnittää huomiota jo varhain. Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun avainsana on suunnitelmallisuus.

Riittävä uni ja ravinto
Riittävä ja säännöllinen uni on tärkeä osa pääsykoevalmistautumista. Unen aikana aivot järjestelevät tietoa ja päivän aikana opitut asiat painuvat muistiin. Päivän päätteeksi saattaa joskus tuntua siltä, että tietoa on liikaa ja opittujen asioiden muistaminen on hankalaa. Seuraavana aamuna monesti kuitenkin huomaa, että moni epäselvä asia on loksahtanut paikalleen kuin itsestään! Joskus tuntuu, että vuorokauden tunnit eivät riitä kaikkeen ja tällöin on helppo lähteä karsimaan yöunista. Tätä virhettä kannattaa kuitenkin tietoisesti välttää, sillä asioiden oppiminen ja sisäistäminen edellyttävät keskittymiskykyä ja hyvää vireystilaa, joita riittävä uni meille antaa.

Unen lisäksi on huolehdittava myös riittävästä ravinnosta. Jos opiskelussa on hyvä flow-tila
päällä, taukoja tulee helposti venytettyä liian pitkiksi. Opiskeluhuumassa näläntunne saattaa hetkellisesti kadota, mutta säännöllinen syöminen antaa energiaa kehittyä ja oppia uutta. Aikatauluun kannattaa suunnitella erilliset ruokatauot.

Liikunta ja omat harrastukset
Liikunta on hyvä vastapaino opiskelulle. Liikunta vapauttaa mielihyvähormoneja ja virkistää
mieltä. Liikkuessa saa ajatukset hetkeksi pois opiskelusta. Jos et ole hikiliikunnan ystävä, käy päivän aikana tekemässä muutama happihyppely ja anna aivojen tuulettua! Pääsykoekevät ei myöskään estä pitämästä kiinni muista harrastuksista, vaikka pääpaino onkin opiskelussa. Itselleen mieluisten asioiden tekeminen ja harrastaminen vähentää opiskelun aiheuttamaa kuormitusta.

Sosiaaliset suhteet
Sosiaaliset suhteet on tutkitusti tärkeä osa hyvinvointia. Pääsykoekevään aikana ystäviä ja läheisiä ei välttämättä ehdi tapaamaan yhtä usein kun haluaisi, mutta on tärkeä kuitenkin sisällyttää opiskeluarkeen edes jonkin verran kohtaamisia läheisten kanssa. Opiskelu on pitkälti yksinäistä puurtamista, joten läheisten tapaaminen silloin tällöin antaa voimia ja puhtia opiskeluun!

Suunnitelmallisuus ja ajanhallinta
Suunnitelmallisuus ja ajanhallinta tekevät opiskelusta hallittavampaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – kliseinen sanonta, mutta pitää täysin paikkansa. Laadi itsellesi aikataulu, johon kirjaat ylös opiskeluun käytettävän ajan, tauot ja muut menot. Säännölliset opiskelutauot ovat oppimisen kannalta relevantteja.

Suunnitelmallisuuteen kuuluu ajankäytön lisäksi tavoitteiden laadinta. Laadi itsellesi realistiset
päivä- tai viikkotavoitteet, jotka on mahdollista saavuttaa. Tavoitteita laatiessa kannattaa muistaa, että niiden tehtävä on ohjata oppimista ja opiskelun kulkua, mutta niiden päivittäminen lukuprosessin aikana on sallittua. Tavoitteiden tulisi olla saavutettavia, sillä onnistumisen kokemukset lisäävät itsevarmuutta ja uskoa omaan osaamiseen.

Keskittymistaidot
Pääsykoekevät on hektinen, mutta välillä on hyvä osata pysähtyä ja rauhoittua. Jollekin rauhoittuminen on luontaista eikä vaadi erityistä ponnistelua, kun taas osa joutuu hakemaan tähän tietoisesti erilaisia apukeinoja. Tietoisuustaidot eli mindfulness on viime vuosina noussut suosituksi menetelmäksi erityisesti juuri rauhoittumisen ja rentoutumisen harjoittelussa. Pääsykoekevään aikana on hyvin tyypillistä, että ajatukset pyörivät jatkuvasti tulevan kokeen ympärillä, vaikka henkisen palautumisen vuoksi olisi tärkeää saada ajatuksia myös muualle. Tietoisuustaidoista voi saada tähän apua. Moni kokee mindfulnesin auttavan stressinhallinnassa kiireen keskellä.
Tietoisuustaidot opettavat myös itsetuntemusta, jota tarvitaan kevään aikana. Omien voimavarojen ja rajojen tunnistaminen on oman jaksamisen vuoksi oleellista. Erilaisia tietoisuustaito/mindfulness-harjoituksia löytyy ilmaiseksi Youtubesta.

Similar Posts