Yleinen

Oikeustieteen opiskelija: Kolme positiivista asiaa valmistautumisestani

Oikeustieteen opiskelija: Kolme positiivista asiaa valmistautumisestani

Useampi hakukerta opetti minulle kantapään kautta paljon asioita. Tärkein oivallukseni oli nimenomaan stressinhallintataidot ja niiden opettelu. Vaikka opiskelu ohjasi päivän kulkua, pidinkiinni myös muista minulle tärkeistä asioista. Asetin realistiset tavoitteet ja sitä kautta koin paljononnistumisen…

Stressinhallintakeinot

Stressinhallintakeinot

Stressinhallinta lähtee liikkeelle kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. On tärkeää pitää kiinni riittävästä unesta, ravinnosta, liikunnasta sekä sosiaalisista suhteista, jotka tukevat jaksamista ja auttavat palautumisessa. Nämä ovat monelle itsestään selviä asioita, mutta silti ne tuppaavat unohtumaan monilta hakijoilta….

Stressinhallinta

Stressinhallinta

Hyvä stressinhallinta on taito, jolla on keskeinen merkitys pääsykokeisiin valmistautumisessa jausein juuri se on ratkaiseva tekijä myös sisäänpääsyn kannalta. Kevään aikana testataan hakijoiden paineensietokykyä ja sinnikkyyttä, joten jokainen tosissaan sisään pyrkivä hakija kokee kevään aikana…

Hakutilastot 2021

Hakutilastot 2021

Hakijamäärät/hyväksytyt, 2021 HAKUKOHDE HAKIJAT YHTEENSÄ HYVÄKSYTYT Helsinki 3916 175 Helsinki (Vaasa) 2028 26 Joensuu 3239 50 Rovaniemi 3419 175 Turku 4080 141 Ensisijaisten hakijoiden määrä ja hyväksyttyjen osuus ensisijaisista hakijoista, 2021 HAKUKOHDE ENSISIJAISET HAKIJAT HYVÄKSYTTYJEN…

Oikeustieteen vastaustekniikka

Oikeustieteen vastaustekniikka

Oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeessa menestyminen edellyttää pääsykoekirjojen hallitsemisen ohella myös oikeaa vastaustekniikkaa. Haasteita vastaamiseen aiheuttavat usein aikapaine ja rajattu vastaustila. Vuoden 2021 valintakokeen kesto oli 4 tuntia ja se sisälsi kahdeksan erityyppistä tehtävää. Jokaiseen tehtävään sai…