Testi 10.5

Welcome to your Testi 10.5

Mitkä syytesidonnaisuutta ja teonkuvausta koskevat väitteet pitävät paikkansa

Mikä valmistelun ja pääkäsittelyn välistä prekluusiota koskeva väite ei pidä paikkaansa:

Mikä kontradiktorista periaatetta koskeva väite ei pidä paikkaansa:

Tuomioistuin voi YTJulkL:n nojalla päättää, että suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnäolematta muun muassa jos:

Mitkä väitteistä pitävät paikkansa

Mikä väitteistä pitää eniten paikkansa

Mikä inkluusiota koskeva väite ei pidä paikkaansa

Mikä väitteistä on eniten oikein?