Monivalinta

OIKIS2023 Monivalinta

Mitkä väitteet ovat oikein? Oikeuspositivismille on ominaista:

Mitkä väitteet ovat oikein? Kriittinen oikeuspositivismi