9.5 Testi

Welcome to your 9.5 Testi

Perustuslain mukaan kielletyllä syrjinnällä tarkoitetaan

Erilainen kohtelu ei ole kiellettyä syrjintää yhdenvertaisuuslain mukaan

Mikä seuraavista pitää paikkansa Onko ´oikeus ja sukupuoli’ oikeudenala –artikkelin perusteella?

Mikä väitteistä pitää eniten paikkansa? EOA:n mukaan kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen ehdoton oikeus saada hoitoa ja huolenpitoa

Mitkä oikeuden syvärakennetta koskevista väitteistä on oikein?

Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkansa?

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?

Mikä seuraavista ei pidä paikkansa?

Mikä seuraavista pitää paikkansa?

Mikä seuraavista ei pidä paikkansa?