19.5 Testi

Welcome to your 19.5 Testi

Kansallisella oppimisen tuen sääntelyllä on luotu moniin erilaisiin tarpeisiin vastaava tukijärjestelmä, jolla pyritään turvaamaan lapsille yhtäläiset edellytykset oppia ja kehittyä

Oppimisen tuen sääntely ei vastaa kovin hyvin LOS 23 artiklan ja VHOS 24 artiklan velvoitteisiin tukea yksittäistä lasta koulutuksessa.

Oppimisen tuen järjestäminen voi tarkoittaa lapsen erilaista kohtelua opetuksen perusratkaisujen osalta.

Mitkä väitteistä pitävät paikkansa?

Välittömän syrjinnän kielto tarkoittaa sitä, että

Mikä väitteistä on eniten oikein

Mitä seuraavista menettelyperiaatteista on yleisesti pidetty keskeisimpänä

Käsittelyjen lykkäämistä on omiaan estämään erityisesti

Oikeustosiseikalla tarkoitetaan

Mikä väitteistä pitää paikkansa

Mikä väitteistä pitää paikkansa?

Euroopan neuvosto on

Ihmisoikeustuomioistuimella on toimivalta ihmisoikeusrikkomuksen perusteella

Mikä väitteistä pitää paikkansa