18.5 Testi

Welcome to your 18.5 Testi

Mikä väitteistä ei pidä paikkaansa

Mikä ongelma artikkelin kirjoittajan mukaan erityisesti liittyy ”yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttävä tavanomainen kasvatus” käsitteeseen?

Millä seuraavista tavoista asiaa ei voida saattaa asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan käsiteltäväksi

Asianajajan on asuttava

Mikä väitteistä on oikein

Devoluutio-oikeus tarkoittaa

Mikä väitteistä pitää paikkansa

Mitkä väitteistä pitävät paikkansa?

Mitkä seuraavista ovat oikeudenkäymiskaaren mukaisia todistuskeinoja

Civil law on

Mitä latinankielinen termi bona fides tarkoittaa

Mitkä väitteistä pitävät paikkansa