17.5 Testi

Welcome to your 17.5 Testi

Mikä seuraavista pitää Johdatus prosessioikeuteen -kirjan mukaan paikkansa?

Mikä seuraavista pitää Johdatus prosessioikeuteen -kirjan mukaan paikkansa?

Mikä seuraavista pitää Johdatus prosessioikeuteen -kirjan mukaan paikkansa?

Mikä seuraavista pitää Johdatus prosessioikeuteen -kirjan mukaan paikkansa?

Mikä seuraavista pitää Johdatus prosessioikeuteen -kirjan mukaan paikkansa?

Mikä seuraavista ei ole perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaan tuomioistuimelle kuuluva ominaisuus?

Mikä seuraavista forumeista ei ole ehdoton oikeuspaikka?

Milloin alaikäinen saa käyttää yksin puhevaltaansa eli milloin huoltajalla ei ole rinnakkaispuhevaltaa?

Heikosti velvoittavia oikeuslähteitä ovat muun muassa

Suomessa sovelletaan valtiosopimusten täytäntöönpanoon

Suomessa siviilioikeuden päälohkot ovat

Tarkat säännökset tuomarien esteellisyysperusteista sisältyy