12.5 Testi

Welcome to your 12.5 Testi

Mikä seuraavista on yksi transformaation alalajeista

Åsa Gunnarsson ja Eva-Maria Svensson määritelmän mukaan sukupuolioikeuden oikeudenalaan sisältyy kolme suuntausta: naisoikeus, feministinen perspektiivi oikeuteen sekä sukupuoli ja oikeus. Mikä väitteistä on oikein?

Mikä väitteistä pitää paikkaansa?

Lautamieheltä edellytetään muun muassa

Mihin seuraavista jääviysperusteista kuuluu niin sanottu kahden instanssin jäävi

Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa

Tunnustamisoikeudenkäynnissä syytetylle voidaan tuomita

Syyteneuvottelua voidaan soveltaa